Comision Estatal de Servicios Publicos de Mexicali

{“id”:502296,”status”:”active”,”name”:”Comision Estatal de Servicios Publicos de Mexicali”,”display_name”:”Comision Estatal de Servicios Publicos de Mexicali”,”is_active”:true,”is_hidden”:false,”address”:”Ru00edo Sinaloa No. 1399, Vallarta”,”city”:”Mexicali”,”state”:”Baja California”,”zip”:”21270″,”country”:”mx”,”telephone”:”+52-6865641900″,”container”:{“id”:317165,”parent_id”:0,”name”:”CertSuperior S de RL de CV”,”is_active”:true},”organization_contact”:{“id”:952024,”first_name”:”Francisco”,”last_name”:”Ochoa”,”email”:”fochoa@cespm.gob.mx”,”job_title”:”Jefe del Departamento de Informatica”,”telephone”:”6865641932″,”name”:”Francisco Ochoa”,”contact_type”:”organization_contact”},”technical_contact”:{“id”:952025,”first_name”:”Leonardo”,”last_name”:”Hermosillo”,”email”:”lparga@cespm.gob.mx”,”job_title”:”Jefe de la Oficina de desarrollo GIS”,”telephone”:”6865641932″,”name”:”Leonardo Hermosillo”,”contact_type”:”technical_contact”},”contacts”:[{“id”:952024,”first_name”:”Francisco”,”last_name”:”Ochoa”,”email”:”fochoa@cespm.gob.mx”,”job_title”:”Jefe del Departamento de Informatica”,”telephone”:”6865641932″,”name”:”Francisco Ochoa”,”contact_type”:”organization_contact”},{“id”:952025,”first_name”:”Leonardo”,”last_name”:”Hermosillo”,”email”:”lparga@cespm.gob.mx”,”job_title”:”Jefe de la Oficina de desarrollo GIS”,”telephone”:”6865641932″,”name”:”Leonardo Hermosillo”,”contact_type”:”technical_contact”}]}